WHAT WE DO

เรามีกลุ่มลูกค้าในอุตสากรรมที่หลากหลาย เช่น การก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า
สถาปัตยกรรม และประดับยนต์

การก่อสร้างและการติดตั้ง
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นิยมใช้อลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการก่อสร้างอาคาร การติดตั้งขอบประตู หน้าต่าง รวมถึงการตกแต่ง ออกแบบอาคาร ซึ่งการก่อสร้างมักนิยมใช้การเคลือบสีแบบ anodizing และ powder coating ทั้งนี้ วิธีการเคลือบสีดังกล่าวลดการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจากแสงและน้ำ ทำให้มีความคงทนในการใช้งาน นอกจากนี้ อลูมิเนียมยังถือว่าเป็นวัสดุแห่งอนาคตที่สามารถตอบสนองทุกการใช้สอย เช่น โครงสร้างหลังคา กำแพง สถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงตัวมันเองก็สะท้อนถึงความทันสมัย เราภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่สำคัญ สถานศึกษา ที่พักอาศัย ของรัฐบาลและเอกชน เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ ตึกปตท. ธนาคารออมสิน คอนโดมิเนียมต่างๆ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จากแนวโน้มการบริโภคสินค้าในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการใช้งาน และความคุ้มค่า ดังนั้น ผู้ผลิตจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และอลูมิเนียมก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เนื่องด้วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น น้ำหนักเบา คงทน ไม่เป็นสนิม และทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี มหานครมิทอลสามารถผลิตชิ้นงานได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยทีมงานมืออาชีพ และมีขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานเริ่มตั้งแต่ การคัดเลือกวัตถุดิบ การออกแบบแม่พิมพ์ การรีด และการบรรจุหีบห่อ

อุปกรณ์ไฟฟ้า
เนื่องด้วยคุณสมบัติพิเศษของอลูมิเนียม ที่มีแรงต้านไฟฟ้ามากกว่าทองแดง รวมถึงมีความหนาแน่น และราคาถูกกว่าทองแดง อลูมิเนียมจึงถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของ เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งยังใช้เป็นตัวระบายความร้อนและสื่อนำไฟฟ้า ทั้งนี้อลูมิเนียมที่ใช้ ต้องมีคุณภาพสูง และเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นสำคัญ

การสื่อสาร
ในโลกปัจจุบัน การสื่อสารและการโฆษณามีบทบาทในชีวิตประจำวัน เป็นอย่างมาก เราจะพบเห็นป้ายโฆษณาต่างๆมากมายตามถนน เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะ ที่มีความคงทน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม และมีความสวยงาม จึงนิยมนำอลูมิเนียมมาใช้เป็นส่วนประกอบของป้ายไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ มหานครมิทอลยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นตัวกลางใน การสื่อสารเพื่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในภาพรวมของคนไทย

ยานยนต์และประดับยนต์
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมรถยนต์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก  รวมถึงมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเพื่อให้เป็นตัวเลือกแก่ผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งในเรื่องการประหยัดน้ำมัน ความสวยงาม อัตราการเร่ง เป็นต้น ซึ่งอลูมิเนียมสามารถตอบโจทย์ที่ต้องการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มีการนำอลูมิเนียมมาดัดแปลงเป็นประดับยนต์เพื่อ ตอบสนองความต้องการนานัปการของผู้ขับขี่

เครื่องใช้และเครื่องเรือน
ปัจจุบันนี้ คำว่าเครื่องใช้และเครื่องเรือนมีความหมายมากกว่าอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกของมนุษย์ แต่มันมีความหมายรวมถึงการใช้งานและความสวยงาม ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้อลูมิเนียมมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมนี้ ชิ้นส่วนของเครื่องเรือนที่อยู่รอบๆตัวท่าน ล้วนทำมาจากอลูมิเนียมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บเอกสาร มือจับ เครื่องครัว โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ สาเหตุหลักคือ อลูมิเนียมมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ น้ำหนักเบา คงทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้ออกแบบยังนำเอาอลูมิเนียมมาเป็นชิ้นส่วนตกแต่งเครื่องใช้เพื่อความสวยงาม โดยการขึ้นรูปตามการออกแบบที่มีความหลากหลายได้อีกด้วย

ยุทโธปกรณ์
มหานครมิทอลภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนด้านชิ้นส่วนให้แก่ กองทัพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพไทย